De 58 windturbines van SeaMade hebben een capaciteit van 487 MW en zullen naar verwachting vanaf eind 2020 groene energie produceren.

SeaMade is een van de 9 domeinconcessies voor de productie van windenergie in het Belgische deel van de Noordzee. De aandeelhouders zijn Otary, die een meerderheidsbelang heeft, ENGIE en Eneco Wind Belgium. SeaMade bestaat uit twee zones, Seastar en Mermaid en zal 58 Siemens-turbines omvatten met een totaalvermogen van 487 MW. Naast de participatie van ENGIE in het project, maakt ENGIE Solutions deel uit van het consortium dat de SeaMade offshore onderstations heeft gebouwd. In totaal zal SeaMade 485 000 Belgische gezinnen van duurzame elektriciteit voorzien en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van België op het vlak van de productie van hernieuwbare energie.

Bewezen expertise in de bouw van offshore onderstations

ENGIE Solutions, ENGIE Tractebel, Smulders en Deme Offshore hebben al eerder efficiënt samengewerkt in andere offshore windparken. Hier zijn ze verantwoordelijk voor de levering en installatie (Engineering, Procurement, Construction and Installation – EPCI) van hoogspanningsonderstations, met inbegrip van engineering, levering van apparatuur, constructie, transport, installatie en inbedrijfstelling. De onderstations werden gebouwd op de site van ENGIE Solutions in Hoboken. ENGIE Solutions was verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het ontwerp van de twee platformen, de integratie van de laagspannings- en hulpsystemen, het leidingwerk en de mechanische elementen, evenals de airconditioning. ENGIE Tractebel zorgde voor de engineering, levering, het testen en de inbedrijfstelling van midden- en hoogspanningsapparatuur. Smulders maakte de staalconstructies van de onderstations en hun funderingen; getransporteerd en geïnstalleerd door Deme Offshore op hun definitieve exploitatieplaats op zee.

Nieuwste generatie onderstations

Hoogspanningsonderstations zoals die voor SeaMade zijn de nieuwste generatie onderstations. Deze 1400 ton zware, 40 meter hoge superstructuren, gebouwd in Hoboken, zijn essentieel voor de uitbating van windturbineparken en zijn lichter en sneller te bouwen, maar ook gemakkelijker te transporteren en te installeren. ENGIE Solutions heeft aan vele EPCI-projecten in Europa deelgenomen en blijft vele onderstations monitoren en onderhouden. Dankzij de synergieën binnen de Groep zijn we in staat om de hele levenscyclus van de onderstations te dekken.

58

Windturbines zullen worden geïnstalleerd voor SeaMade (28 voor Mermaid; 30 voor Seastar)

487MW

Van de totale windcapaciteit zal worden opgewekt door SeaMade (235 MW voor Mermaid; 252 MW voor Seastar)

485.000

Belgische gezinnen zullen jaarlijks worden voorzien van duurzame elektriciteit

500.000

Vermindering van meer dan 500 000 ton CO2-uitstoot per jaar dankzij SeaMade

Wenst u meer informatie over onze offshore activiteiten?

Contacteer onze experts