Via een Energieprestatiecontract (EPC), doet ENGIE Solutions het jaarlijkse energieverbruik van het ziekenhuis dalen met 15,5%.

Begin 2017 werd het Regionaal Ziekenhuis Samber en Maas (CHRSM) in Namen geconfronteerd met deze vaststelling: het energieverbruik was hoog, zeer hoog zelfs. Een ziekenhuis moet 24 uur op 24 draaien om zijn patiënten optimaal te kunnen verzorgen. Dat is dus ook het geval voor het CHR Namur dat 419 bedden telt en elke dag het comfort en de veiligheid van patiënten en personeel moet garanderen. Maar de installaties verbruiken steeds meer energie en de budgetten krimpen. Hoe los je dat op? Een vraag die alvast complex lijkt…

Een globale oplossing

Maar dat is zonder de expertise van onze teams gerekend! Na een algemene energieaudit stelden zij een geïntegreerde oplossing voor aan het ziekenhuis, nl. een EPC (Energieprestatiecontract). Het contract werd getekend in augustus 2019, en ENGIE Solutions verbond zich ertoe om het energieverbruik van het ziekenhuis met 15,5% per jaar te doen dalen. Het principe: ENGIE Solutions beheert het project van A tot Z: van de energieaudit, over de uitvoering van de werkzaamheden tot het onderhoud van de apparatuur gedurende 10 jaar. In deze periode worden de besparingen gegarandeerd dankzij een bonus/malussysteem. Deze werkwijze biedt de klant een grote mate van financiële zekerheid.

Een besparing van 300 000 euro per jaar

Hoe realiseren we dat? Er is productie van groene stroom via zonnepanelen, een verbeterde warmtekrachtkoppeling, betere ventilatie in operatiekamers, een intelligente verlichting, implementatie van een nieuw regelsysteem en modernisering van de verwarmingsruimte. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Dankzij de uiteenlopende vaardigheden van ENGIE Solutions zal het ziekenhuis jaarlijks 300 000 euro kunnen besparen.

Naar een geslaagde energietransitie

Met een vermindering van 1100 ton CO2 per jaar is het CHR van Namen een goed voorbeeld van een energietransitieproject. En het is niet het enige. ENGIE Solutions beschikt over een brede waaier aan kant-en-klare oplossingen om aan de behoeften van de zorgsector te voldoen. Zo hebben de ziekenhuiscomplexen Chirec in Brussel en AZ Sint-Maarten in Mechelen recent ook met volle vertrouwen een beroep gedaan op onze teams voor de installatie van een duurzame uitrusting in hun gebouwen.

-1100t CO2eq

Een vermindering van 1100 ton CO2

300.000

Een besparing van 300 000 euro per jaar

15,5%

Een energiebesparing van 15,5%

Wilt u meer te weten komen over de energiediensten van ENGIE Solutions in de sector van de gezondheidszorg?

Contacteer onze experts