ENGIE Solutions is een referentie in de bouw van hoogspanningsstations voor offshore windturbineparken en biedt een compleet pakket aan monitoring- en onderhoudsdiensten voor deze parken.

Vandaag produceert offshore windenergie bijna 10% van de elektriciteit van het land. In 2019 vertegenwoordigde offshore windenergie 1556 MW aan geïnstalleerd vermogen in de Noordzee en dat zal in 2020 oplopen tot 2262 MW. ENGIE Solutions biedt geïntegreerde oplossingen op het vlak van engineering, voorziening, bouw, installatie en inbedrijfstelling van offshore hoogspanningsstations (OHVS) en hun funderingen. Onze diensten omvatten ook de volledige monitoring en het onderhoud van offshore windturbineparken. Optimale prestaties en beheerskosten gedurende de gehele levenscyclus van het project zijn de sleutel.

EPCIc van de nieuwste generatie onderstations

In de immense ENGIE Solutions productiehal in Hoboken, vlakbij de haven van Antwerpen, worden de nieuwste generatie offshore onderstations en hun funderingen vervaardigd. De nieuwe hoogspanningsplatformen zijn lichter, kunnen sneller worden gebouwd, zijn gemakkelijker te transporteren en te installeren en kunnen sneller worden geïntegreerd in een bestaande bevoorradingsketen van een windturbinepark. Met zijn partners binnen de groep is ENGIE Solutions in staat om de hele levenscyclus van de offshore windprojecten van onze klanten te dekken: onderzoek en ontwikkeling, EPCIc (engineering, voorziening, bouw, installatie en opstart), onderhoud en monitoring van onderstations. ENGIE Solutions is betrokken geweest bij vele EPCIc-projecten in Europa en blijft actief in de monitoring en het onderhoud van verschillende platformen. Ons doel is om ons marktaandeel in Europa, dat momenteel 40% bedraagt, te behouden en onze activiteiten uit te breiden naar de internationale markt.

Monitoring en onderhoud van de offshore windparken

ENGIE Solutions en zijn partners binnen ENGIE bieden monitoring- en onderhoudsdiensten aan voor onderstations, windturbines, apparatuur en software en ook voor laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties. Dankzij onze op maat gemaakte beheersoplossingen en onderhoudsdiensten kunnen we de prestaties van windturbines verbeteren. Daarom investeren we veel in digitalisering om de controle en monitoring van offshore windturbineparken te verbeteren.

Belangrijke speler in de koolstofarme transitie

De expertise die ENGIE Solutions heeft ontwikkeld voor offshore windturbineparken versterkt de positie van ENGIE als grootste Belgische producent van groene stroom en bevestigt nogmaals onze ambitie om een belangrijke speler te zijn in de koolstofarme transitie in België.

2,5GW

In ontwikkeling bij ENGIE

+1GW

Elk jaar +1 GW windontwikkeling binnen de ENGIE Groep

29OVHS

Gebouwd en geïnstalleerd

40%

Marktaandeel op vlak van EPCIc in Europe

Wenst u meer informatie over onze offshore activiteiten?

Contacteer onze experts